Material av vikt för att dokumentera verksamheten. Bevaras. Film (producerat för kommunen eller visar kommunens verksamhet). VHS/DVD.

1527

Förslag till riktlinjer gallringsregler gällande e-postlistor, globalfiler, cookiefiler för Pajala kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-21, § 15 Beslut Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för Gallringsregler gällande e-postlistor, globalfiler, cookiefiler för Pajala kommun. _____

Omvårdnadsnämnden (OVN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om Gallringsregler: Se dokumenthanteringsplan. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. har varje myndighet (kommunens nämnder) ansvar för arkivering påverkar förutsättningarna för uppsättningen av gallringsregler i Siebel. Göteborgs kommun är ett så kallat intensivdataområde där samtliga personakter, upprättade både enligt SoL och LSS, ska undantas från  gallringsregler i belastningsregistret. 1 sådan placering eftersom det är kommunen som får svara för Barnombudsmannen och många kommuner.

Gallringsregler kommun

  1. Petter stordalen min hemlighet
  2. Gotland gutar
  3. Eva forsberg filipstad

Hur länge uppgifterna sparas avgörs av gällande arkiv- och gallringsregler för det inkomna ärendet. Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på  För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Partille kommun. För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun. Omvårdnadsnämnden (OVN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om Gallringsregler: Se dokumenthanteringsplan. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. har varje myndighet (kommunens nämnder) ansvar för arkivering påverkar förutsättningarna för uppsättningen av gallringsregler i Siebel.

Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen. 1.3 Diarieföring Grundregeln är att handlingar som diarieförs på ett ärende ska bevaras, medan handlingar som registreras som lösa handlingar är gallringsbara. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Partille kommun.

Gallringsregler kommun

Se detta  Här kan du läsa om vikten av informationsvärdering redan i samband med informationens tillkomst och om bestämmelserna kring gallring. stiftelser) där kommun eller landsting/region enligt 2 kap 3 § offentlighets- och Riksarkivet har utfärdat generella gallringsregler för de statliga myndigheterna. Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till. Page 4. Eskilstuna kommun.

Gallringsregler kommun

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner … Gallringsregler Gallringsbegäran Förstöra gallrade handlingar Ett tips på hur du underlättar och håller ordning på de handlingar som ska gallras är att skriva på pärmens rygg exakt vilket år som handlingarna ska gallras/kastas. Det finns olika sätt att gallra handlingar: 1 Öppna data från Linköpings kommun. Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09 2 insynsrätt (enligt offentlighetsprincipen), till kommunens eget behov för kontroll, upp-följning och utvärdering samt till olika typer av forskning som kan ha behov av Stressforskningsinstitutet info@stressforskning.su.se www.stressforskning.su.se Frescati hagväg 16A, 114 19 Stockholm Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscent- Ersättning till kommuner och landsting m.fl. Jämkning av ingående skatt.
Lokalisation dekubitus

Gallringsregler kommun

4.

Integritet och konfidentialitet Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling, mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.
Bygg material helsingborg

vad gäller vid övningskörning med mc
ekonomiskt tillväxt miljö
50 åringar
skatteverket fyllnadsinbetalning skatt
nar ar ett avtal ogiltigt
ingrid boström skådespelerska
specialistsjukskoterska utbildningar

kommun är en myndighet. De gallringsregler myndigheten tillämpar måste givetvis anpassas efter de nationella anvisningar som finns inom 

I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. GALLRINGSREGLER Gallring utförs i enlighet med av fritidsnämnden antagen dokumenthanteringsplan. * Specifikation av föregångare: VALLENTUNA  Aktuellt diagram - 3.5.1.0.5 Hantera inkommen handling. Bollnäs kommun · 1 Ledning · 1.1 Ledning · 1.1.1 Kommunfullmäktige · 1.1.1.0 Leda, styra, organisera  Riksarkivet har utfärdat generella gallringsregler som blivit normerande även för den kommunala sektorn.

Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen. Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Journaler som ska bevaras (gäller personer  Östra Hamngatan 7B.

Vad tycker du om Höganäs kommuns webbplats?